Празник в Тракия

Хореография: Евгений Вучков Музика: Филип Кутев и Тодор Пращако / Музиката и песните от Тракийската фолклорна област са бавни, плавни и често минорни. Затова и хората от тази област се отличават със своята плавност и тържественост. При смесените хора е характерно последователното редуване на спокойно, бавно темпо и стъпки с буйно и вихрено изпълнение след това.

Виж танца

Влашко веселие

Хореография: Евгений Вучков Музика: Георги Андреев / Хората се играят широко и волно, с големи подскоци и отлитания, с ритмично полюляване на ръцете. В района на Дунав се играят и хора, които отразяват в хореографията си влиянието от Румъния, както например при Гъмзовяна, Ситно влашко, Кулско и други хора.

Виж танца

Хора в шопско

Хореография: Евгений Вучков Музика: Филип Кутев и Цветан Цветков / Характерното за този танц е голямото разнообразие, остротата, бързината и ловкостта на движенията. Танцът е олицетворение на стремежа на шопа да се откъсне от земята. При хореографията са използвани хора от различни райони на Шопската етнографска област: софийски, граовски, кюстендилски, самоковски и ихтимански.

Виж танца

Пирински игри

Хореография: Евгений Вучков Музика: проф. Кирил Стефанов / Характерно за женските танци е това, че те се изпълняват повече на фона на песни, докато мъжките танци се изпълняват под съпровода на зурни и тъпани. Едно от най-отличителните явления, което не се среща на друго място, е това, че хората се изпълняват на мелодии, които са специфични само за конкретното хоро.

Виж танца

Северняшка сюита

Хореография: Евгений Вучков Музика: Михаил Йорданов / Хората се играят широко и волно, с големи подскоци и отлитания, с ритмично полюляване на ръцете. В района на Дунав се играят и хора, които отразяват в хореографията си влиянието от Румъния, както например при Гъмзовяна, Ситно влашко, Кулско и други хора.

Виж танца

Тракийско надиграване

Хореография: Евгений Вучков Музика: народна / Музиката и песните от Тракийската фолклорна област са бавни, плавни и често минорни. Затова и хората от тази област се отличават със своята плавност и тържественост. При смесените хора е характерно последователното редуване на спокойно, бавно темпо и стъпки с буйно и вихрено изпълнение след това.

Виж танца