Влашко веселие

Хореография: Евгений Вучков Музика: Георги Андреев / Хората се играят широко и волно, с големи подскоци и отлитания, с ритмично полюляване на ръцете. В района на Дунав се играят и хора, които отразяват в хореографията си влиянието от Румъния, както например при Гъмзовяна, Ситно влашко, Кулско и други хора.